Eramu Viimsis

Teostatud tööd:

Eramu ja garaaži ehitus peatöövõtu meetodil.